TỦ LẠNH BOSCH KIỂU PHÁP HMH.KFN86AA76J SERIES 6

61.011.000