LÒ VI SÓNG BOSCH TGB.BFL523MS0B – SERIE 4

10.100.000