Bếp Từ 3 Vùng Nấu Bosch Pvj631Fb1E 539.64.014

21.285.000