Bếp Từ 3 Vùng Nấu Bosch Pid675Dc1E 539.64.004

16.500.000